Fasilitering

Kurs og seminarer bør være praktiske og forholde seg til utfordringene i miljøet som folk kommer tilbake til og opererer innenfor. 

Møter og kurs gjennomføres gjerne av fagpersoner med spesialkompetanse, interne fasilitatorer, pensjonerte spesialister og leverandører. De kan være spesialister i sitt fag, men ikke nødvendigvis spesialister i fasilitering; i stand til å organisere opplæring i samarbeid med andre for å sikre en god balanse mellom behov og leveranse.

 

En effektiv fasilitator er i stand til å:

 

  • Guide grupper til å komme fram til sine egne konklusjoner

  • Bygge på gruppens kompetanse, kunnskap og erfaring

  • Forbli nøytral mht. organisatoriske spørsmål

  • Involvere ledelsen

  • Måle og evaluere resultater

gjør arbeidet sammen

gjør arbeidet sammen

Business strategy businessman planning and finding a solution through a drawing of a labyrinth maze

Business strategy businessman planning and finding a solution through a drawing of a labyrinth maze

mars

mars

lrgo

lrgo

38523123_l

38523123_l

Møteledelse

"A meeting is a gathering where people speak up, say nothing, then all disagree!"

Unknown

Strategisamling

“However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.”

Winston Churchill

Konflikthåndtering

"10% of conflicts are due to difference in opinion. 90% are due to wrong tone of voice."

Unknown

Her er noen grunner til at du bør engasjere en ekstern fasilitator


Det er nesten umulig å ri to hester samtidig!
Det er ikke effektivt å bytte mellom rollen som fasilitator og rollen som deltaker.

En fasilitator må lytte aktivt og styre prosessen
Interne fasiliatorer(ledere) kan finne det utfordrende å lytte og være tålmodig nok til å innse at andre kanskje ikke har samme grad av kunnskap om et emne som de selv har. Dette kan hemme den frie flyten av ideer og informasjon. En leder som holder snakkepinnen kan ta over økten og ta avgjørelser som kanskje ikke helt støttes av gruppen, uten å engang innse det. Det er viktig at deltakerne ikke føler press for å ta samme syn som fasilitatoren eller er redd for å snakke og bidra. En profesjonell fasilitator utnytter sin erfaring for å sikre dette.

Du vet hva du vet, og du vet ikke hva du ikke vet
Hvis du velger en ekstern fasilitator bringer du inn nye tanker og erfaringer, en som kan utfordre deltakerne til å strekke sin innsikt og forståelse.  En profesjonell fasilitator er ekspert innen strategi, planlegging og prosess. De ser ting som de er og er ubesværet av partisk tenkning, noe som er naturlig når du er «fra innsiden».

Håndtere ulike mennesker og personligheter
Å sørge for at dynamikken fungerer i en strategisession kan være vanskelig. Å holde ting på sporet, håndtere problemer og konflikter er sentralt for å få det beste ut av et team. Dette kan være svært vanskelig for interne fasilitatorer fordi de har et eksisterende forhold til menneskene i rommet.

Konsekvensfritt forum

Et møte må gjennomføres på en måte som oppfordrer deltakerne til å delta fullt ut med den nødvendige kunnskapen og uten frykt for gjengjeldelse eller konsekvenser.

Objektivitet
Interne fasiliatatorer er ofte "for nær organisasjonen" og kan ikke se ting objektivt. Dette hemmer evnen til å forene alternative synspunkter og holde ting på sporet.

Tid
Samlingen er bare toppen av isfjellet. En betydelig del av arbeidet er gjort i forkant av samlingen. Har dere tid til dette?

© 2018 Bigtalk