Internkurs

Mange bedrifter ser på individuell utvikling og kompetanseheving som et konkurransefortrinn for å tiltrekke og beholde de beste kandidatene.

Gode muligheter til opplæring og utvikling er en av de viktigste faktorene ved valg av arbeidsgiver og arbeidsplass. Det er også en nøkkelfaktor i de ansattes motivasjon

For at trening skal være effektiv, må den være praktisk og forholde seg til utfordringene i miljøet som folk kommer tilbake til og operere innenfor organisasjonens verdier. Organisasjonens verdier må praktiseres av de som gir opplæringen.

© 2018 Bigtalk